Yhdistys
Hallitus
Viestintä
Toimikunnat
Kerhot
Pöytäkirjat
Edunvalvonta
Pienryhmäohjaus

Kerhot

Kerhotoiminta

Finanssi ry:n jäsenillä on mahdollisuus perustaa Finanssin alaisuuteen kerhoja. Kerhotoiminnan tarkoituksena on järjestää vapaa-ajan toimintaa kuten liikuntaa, kulttuuria ja muita harrastuksia finanssilaisille. Kerhotoiminta on kaikille finanssilaisille avointa ja kerhon voi perustaa kuka tahansa Finanssi ry:n jäsen, jolla riittää halua ja intoa kerhotoiminnan ylläpitämiseen! Kerhotoiminnasta vastaa Finanssin hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, joka auttaa kerhoihin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Tähän mennessä perustettuja kerhoja:

 • FSKI laskettelukerho
 • Duffi eli Finanssin golfkerho
 • Finanssin Olutklubi
 • Sijoittajaklubi
 • Finanssin Beer Pong
 • Fsports
 • Erä- ja kalastuskerho

Miten kerhon perustamiseen vaaditaan?

Kerhon perustajan tulee kehittää idea kerholleen, sekä saada ainakin 5 finanssilaista kannatusjäsentä sekä heidän allekirjoituksensa, jotta voidaan todeta kerhon olevan kannattava perustettavaksi. Kannatusjäsen tarkoittaa Finanssin jäsentä, joka on valmis osallistumaan kerhon toimintaan, mikäli sellainen perustetaan. Kerhon perustaja toimii myös samalla kerhon vastuuhenkilönä ja hänen tulee tehdä toimintasuunnitelma kerhon toiminnasta. Toimintasuunnitelmasta on selvästi tultava ilmi mikä on kerhon tarkoitus, millaista toiminta on, arvio kerhon kokoontumismääristä sekä arvio kerhon kestosta. Kerhon vastuuhenkilö voi hakea Finanssi ry:ltä rahallista tukea kerhonsa toimintaan maksimissaan 500 euron edestä. Rahallista tukea varten tulee kerhon vastuuhenkilön tehdä rahankäyttösuunnitelma.

Kerhojen säännöt

 • Kerhon toiminta ei saa olla Suomen lain vastaista, eikä hyvien tapojen vastaista
 • Kerhon toimintaan ja kokoontumisiin saa osallistua kuka tahansa Finanssi ry:n jäsen, eli toisin sanoen ketään ei saa sulkea toiminnan ulkopuolelle
 • Kerhon on kokoonnuttava vähintään yhden kerran puolessa vuodessa
 • Kerhon on viestittävä kokoontumisistaan aktiivisesti Finanssi ry:n jäsenistölle
 • Finanssin ry:n hallitus voi lopettaa rahan myöntämisen kerholle, mikäli rahaa ei käytetä varsinaiseen kerhon toimintaan tai jos kerhotoiminta ei täytä edellä mainittuja kriteerejä