Toimikunnat
Kerhot
Pöytäkirjat
Edunvalvonta
Yhdistys
Hallitus
Pienryhmäohjaus ja kummitoiminta
Viestintä

Kerhot

Kerhotoiminta

Finanssi ry:n jäsenillä on mahdollisuus perustaa Finanssin alaisuuteen kerhoja. Kerhotoiminnan tarkoituksena on järjestää vapaa-ajan toimintaa kuten liikuntaa, kulttuuria ja muita harrastuksia finanssilaisille. Kerhotoiminta on kaikille finanssilaisille avointa ja kerhon voi perustaa kuka tahansa Finanssi ry:n jäsen, jolla riittää halua ja intoa kerhotoiminnan ylläpitämiseen! Kerhotoiminnasta vastaa Finanssin hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, joka auttaa kerhoihin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Tähän mennessä perustettuja kerhoja:

 • FSKI laskettelukerho
  FSKI (Finanssi SKI) on Oulun kauppatieteilijöiden lasketteluyhteisö, joka tarjoaa parhaimmat laskut ja
  nousut niin rinteessä kuin rinteen ulkopuolellakin.

 

 • Finanssin Olutklubi
  FOKI eli Finanssin Olutklubi on Finanssin alaisuudessa toimiva kerho oluiden ystäville. Tarkoituksenamme
  on ollut levittää tietoisuutta erilaisista oluttyyleistä, tutustuttaa ihmiset oluen tekemiseen, sekä maistattaa
  ihmisille erilaisia oluttyylejä. Olut on se joka tuo ihmiset yhteen, siksi järjestömme koostuukin jokaisen
  vuosikurssin opiskelijoista.

 

 • Sijoittajaklubi
  Finanssin sijoittajaklubi on Finanssi ry:n kerho, jonka tarkoituksena on kerätä kaikki sijoittamisesta
  kiinnostuneet finanssilaiset keskustelemaan sijoittamiseen liittyvistä asioista. Tarkoituksena on
  myös kehittää finanssilaisten sijoitusosaamista yhteistyössä paikallisten ja kansallisten
  yhteistyökumppaneidemme kanssa. Sijoittajaklubi on matalan kynnyksen kerho, jonka jäseniksi
  ovat tervetulleita kaikki finanssilaiset vuosikurssista tai tietotasosta riippumatta.

 

 • Finanssin Beer Pong
  FBP – Finanssi Beer Pong kerho on luotu rikastuttamaan Oululaisen opiskelijan elämää. Pyrimme toimimaan
  aktiivisesti Finanssin tapahtumissa tarjoten vapaamuotoista Beer Pongia, turnauksia ja kaikkia eri
  variaatiota, joita pelistä on saatavilla. Pelaaminen on tarkoitettu kaikille ainejärjestöstä riippumatta, ja
  edellyttää vain omien juomien tuomista.

 

 • Erä- ja kalastuskerho
  Finanssin erä- ja kalastuskerhon tarkoituksena on nimensä mukaisesti järjestää erä- ja kalastusaiheisia
  tapahtumia. Olemme suunnitelleet esimerkiksi poikkitieteellisiä pilkkikilpailuja, kalastus- ja vaellusreissuja
  sekä erilaisia aiheeseen liittyviä koulutuksia, kuten perhonsidontaa! Mukaan toimintaan ovat tervetulleita
  kaikki aiheesta kiinnostuneet!

Miten kerhon perustamiseen vaaditaan?

Kerhon perustajan tulee kehittää idea kerholleen, sekä saada ainakin 5 finanssilaista kannatusjäsentä sekä heidän allekirjoituksensa, jotta voidaan todeta kerhon olevan kannattava perustettavaksi. Kannatusjäsen tarkoittaa Finanssin jäsentä, joka on valmis osallistumaan kerhon toimintaan, mikäli sellainen perustetaan. Kerhon perustaja toimii myös samalla kerhon vastuuhenkilönä ja hänen tulee tehdä toimintasuunnitelma kerhon toiminnasta. Toimintasuunnitelmasta on selvästi tultava ilmi mikä on kerhon tarkoitus, millaista toiminta on, arvio kerhon kokoontumismääristä sekä arvio kerhon kestosta. Kerhon vastuuhenkilö voi hakea Finanssi ry:ltä rahallista tukea kerhonsa toimintaan maksimissaan 500 euron edestä. Rahallista tukea varten tulee kerhon vastuuhenkilön tehdä rahankäyttösuunnitelma.

Kerhotoiminnan säännöt

 • Perustaminen: Kerhojen tulee tehdä hakemus ennen kerhotoiminnan aloittamista, jossa on seuraavat tiedot:
  vastuuhenkilö yhteystietoineen, viisi kannatusjäsentä (finanssilaista) allekirjoituksineen, kerhotoiminnan idea,
  sekä jotakin
  ajatusta tulevaisuuteen.
  Hakemus toimitetaan Finanssi ry:n hallituksellejoka hyväksyy tai hylkää hakemuksen hallituksen kokouksessa. 
 • Kerhojen vastuuhenkilöt saavat käyttää mm. Finanssin Kide.appia ja Eventillaa ilmoittautumisiin 
 • Kerhon suunnitellessa tapahtumaa pitää se hyväksyttää hallituksellajotta Finanssin omat tapahtumat eivät
  mene kerhojen järjestämien tapahtumien kanssa päällekkäin 
 • Kerhojen tapahtumat voidaan ilmoittaa Finanssin tapahtumakalenterissa ja viikkotiedotteessa.
  Kerhojen on mahdollista käyttää Finanssin Snapchatia esimerkiksi tapahtumapäivinä oman
  toimintansa markkinointiin.
  Kerho ilmoittaa tapahtumapäivät sopollejotta tapahtumat saadaan kalenteroitua, ja on yhteydessä viestintävastaavaan
  muun viestinnän osalta.  
 • Kerhon toiminta ei saa olla Suomen lain vastaistaeikä hyvien tapojen tai Finanssi ry:n sääntöjen vastaista 
 • Kerhon toimintaan ja kokoontumisiin saa osallistua kuka tahansa Finanssi ry:n jäsen, tai poikkitieteellisissä
  tapahtumissa kuka tahansa opiskelijaeli toisin sanoen ketään ei saa sulkea toiminnan ulkopuolelle 
 • Kerholla on oltava toimintaa vuoden aikana, ja tästä toiminnasta tulee kertoa jäsenistölle ja hallitukselle aktiivisesti.  

 

Rahankäytöstä: 

 • Kaikki kerhon rahaliikenne kulkee Finanssi ry:n kautta ja tulee kirjatuksi Finanssi ry:n kirjanpitoon.
  Kerhon laskut ohjataan Finanssille.
   
 • Kerhon tulee valmistella ja lähettää hallitukselle (sopollehyvissä ajoin tapahtumistaan perusteltu budjetti,
  joka hallituksessa hyväksytään samaan tapaankuin muidenkin tapahtumien budjetit.
  Myös muita hankintojaesimerkiksi haalarimerkkejävarten tulee kerhon perustella kustannukset. 
 • Kaikki kulukorvauslomakkeet on täytettävä huolellisesti ja toimitettava kuitteineen viipymättä Finanssi ry:n talousvastaavalle joko paperisena tai sähköisenä 
 • Finanssin myöntämän kerhotuen kalenterivuosittainen maksimi on 500€. Tämä raha myönnetään budjettien perusteellaKerhotukea ei siis makseta yhteyshenkilön tilille alkuvuodesta 
 • Kerhotoiminnan budjetit laaditaan lähtökohtaisesti niinettä toiminnalla ei tehdä voittoa. 
 • Finanssin ry:n hallitus voi lakkauttaa kerhotoiminnanmikäli se rikkoo edellä mainittuja sääntöjä huomautuksista huolimatta