Yhdistys
Hallitus
Viestintä
Toimikunnat
Kerhot
Pöytäkirjat
Edunvalvonta
Pienryhmäohjaus

Edunvalvonta

Koulutuspolitiikka

Finanssilla on joka vuosi hallituksessaan koulutuspoliittisista asioista vastaava henkilö, joka puheenjohtajan lisäksi kantaa päävastuuta Finanssin edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Lisäksi kauppakorkeakoulun opiskelijoita on useissa eri elimissä ja työryhmissä opiskelijajäseninä. Perinteisesti Finanssin edunvalvontatyötä arvostetaan ja varsinkin tiedekunnan tasolla finanssilaisten mielipiteitä kuunnellaan mielellään.

Koulutuspolitiikka on olennainen osa myös Suomen Ekonomien yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen edunvalvonta pyrkii ekonomitutkinnon arvostuksen sekä valmistuneiden ekonomien osaamisen ylläpitämiseen. Ekonomitutkinnon arvostus kumpuaa opiskelijoiden ja valmistuvien ekonomien osaamisesta sekä heidän kyvystään pitää osaamisensa ajantasaisena muuttuvassa ympäristössä.

Opiskelijaedustus hallintoelimissä

Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta 2017-2018
Veera Valkeinen (Olli Joki)
Jenna Komulainen (-)

Finanssin koulutuspoliittisella vastaavalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Koulutustoimikunnan jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY ehdolle
asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus
Rita Kerola (Sonja Mehtälä)

Tiedekuntahallituksen jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY ehdolle
asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun johtoryhmä 2017-2018
Jenna Komulainen (Jani Sarkkinen)

Yliopiston hallitus
Jonne Kettunen
Miina-Anniina Heiskanen

OYY:n hallituksen jäsenet (Kauppatieteiden opiskelijat):
Jenna Suorsa

Kauppakorkeakoulun kandivaiheen koulutusohjelmatoimikunta:
Piia Holappa
Kalle Kaisko

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen koulutusohjelmatoimikunta:
Jan Käärik
Anniina Puhilas