Toimikunnat
Kerhot
Pöytäkirjat
Edunvalvonta
Yhdistys
Hallitus
Pienryhmäohjaus
Viestintä

Edunvalvonta

Koulutuspolitiikka

Finanssilla on joka vuosi hallituksessaan koulutuspoliittisista asioista vastaava henkilö, joka puheenjohtajan lisäksi kantaa päävastuuta Finanssin edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Lisäksi kauppakorkeakoulun opiskelijoita on useissa eri hallinnon toimielimissä ja työryhmissä opiskelijajäseninä. Perinteisesti Finanssin edunvalvontatyötä arvostetaan ja varsinkin tiedekunnan tasolla finanssilaisten mielipiteitä kuunnellaan mielellään.

Koulutuspolitiikka on olennainen osa myös Suomen Ekonomien yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen edunvalvonta pyrkii ekonomitutkinnon arvostuksen sekä valmistuneiden ekonomien osaamisen ylläpitämiseen. Ekonomitutkinnon arvostus kumpuaa opiskelijoiden ja valmistuvien ekonomien osaamisesta sekä heidän kyvystään pitää osaamisensa ajantasaisena muuttuvassa ympäristössä.

Opiskelijaedustus hallintoelimissä

Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta 2020-2021
Joni Ollikainen  (Siiri Harju)
Lauri Härkönen  (Reeta Jutila)

Finanssin koulutuspoliittisella vastaavalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Koulutustoimikunnan jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus 2020-2021
Siiri Harju  (Olli Joki)

Tiedekuntahallituksen jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun johtoryhmä 2020-2021
Joni Ollikainen (-)

Yliopiston hallitus
Joni Ollikainen

Hallituksen opiskelijaedustajan jäsenyys on nelivuotinen ja se on yksi vaikutusvaltaisimmista toimielimistä yliopistossa. Hallituksen tehtävistä on säädetty yliopistolain 14§:ssä. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Yliopistokollegio
Kalle Kaisko

Kollegion opiskelijaedustajan jäsenyys on nelivuotinen ja se on yksi vaikutusvaltaisimmista toimielimistä yliopistossa. Julkisoikeudellisen yliopiston kollegion toimivallasta on säädetty yliopistolain 22 §:n 4 momentissa. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

OYY:n hallituksen jäsenet (Kauppatieteiden opiskelijat):
Tia Rahkila

Kauppakorkeakoulun kandivaiheen koulutusohjelmatoimikunta:
Lotta Leinonen

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen koulutusohjelmatoimikunta:
Sami Rojo