Yhdistys
Hallitus
Viestintä
Toimikunnat
Kerhot
Pöytäkirjat
Edunvalvonta
Pienryhmäohjaus

Hallitus

Finanssi ry:n toiminnan koordinoinnista vastaa 11-henkinen hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tavoittaa henkilökohtaisella sähköpostilla tai yhteiseltä postituslistalta: hallitus@finanssi.org. Vuoden 2019 hallituksen jäsenet sekä yhteystiedot löydät täältä.

Hallitustoiminnasta yleisesti

Finanssin viralliset toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, joka toteuttaa vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa pitkän tähtäimen linjauksien puitteissa. Hallitus päättää budjetoinnista, virallisista kannanotoista ja käsittelee jäsenistön esityksiä kokouksissaan. Hallitus kokoontuu päättämään asioista kokouksiin ja suunnittelee toimintaa iltakouluissa. Hallitustoiminnasta on luvassa opintopisteitä. Hallitustyöskentely on yhdessä tekemistä ja kokemista, josta saatavat taidot ja verkostot kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Vastuualueet

Osa hallituksen jäsenistä johtaa omaa toimikuntaansa ja näin ollen vastuualueen tehtävät jakautuvat myös toimikunnan jäsenten tehtäviksi. Vastuualueet, joita henkilö hallituksessa johtaa:

 
Puheenjohtaja:
 • Edustaminen (OYY, Suomen Ekonomit, sidosryhmät)
 • Kokousten vetäminen
 • Toiminnan koordinointi
 • Pitkän tähtäimen suunnittelu
 
 
Sosiaalipoliittinen vastaava:
 • Kulttuuri- ja liikunta
 • Kiltahuone
 • Fuksit
 • Fuksiviikon tapahtumat
 • Haalarien hankinta
 
 
NESU-vastaava:
 • Finanssi ry:n sitsit
 • Poikkitieteelliset sitsit
 • NESU-sitsit
 • NESU-tapahtumat Oulussa
 
 
Talousvastaava:
 • Juokseva kirjanpito
 • Laskutus
 • Talousarvio
 • Tilinpäätös
 • Budjetointi
 
 
Viestintävastaava:
 • Viestintä
 • Tenttiarkisto
 • Nettisivut
 • Sosiaalinen media
 • Pöytäkirjat
 • Sähköpostilista
 
 
Projektivastaava:
 • Vuosijuhlat
 • Öllövelli
 • Nordic Spirit Forum
 
 
Koulutuspoliittinen vastaava:
 • Opintoasiat tiedekunnassa
 • Kansallinen koulutuspolitiikka
 • Pienryhmäohjaajien koulutus
 
 
Tapahtumavastaava:
 • Poikkitieteelliset haalaribileet
 • Pikkujoulut
 • Vappuviikko
 • Rukan reissu
 • Muut tapahtumat
 
 
Yrityssuhdevastaava:
 • Yhteistyösopimukset
 • Helsingin Excursio
 • Violetti Vyöhyke
 • Yritysvierailut
 
 
Julkaisuvastaava:
 • Egonomi
 • Graafinen suunnittelu
 • Valokuvaus
 
 
International & Masters’ Affairs:
 • International students and Masters’ degree students
 • Kummi program
 • Alumni program
 • Urapolut-seminaari
 • Ulkomaan Excursio