Yhdistys

Finanssi, eli Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys ry, on Oulun yliopiston kauppatieteilijöiden tai kyltereiden ainejärjestö. Finanssi on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) alainen kattokilta, joka on perustettu vuonna 1991 samaan aikaan kun ekonomikoulutus alkoi Oulun yliopistolla. Tuolloin koulutus järjestettiin teknillisen tiedekunnan taloustieteiden osastolla, kunnes taloustieteille perustettiin oma tiedekunta Oulun yliopistoon.

Jäseniä Finanssilla on yli 1500, mikä tekee siitä yhden suurimmista kylteriyhteisöistä Suomessa. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittavat opiskelijat. Finanssin jäsenet kuuluvat Suomen Ekonomien alaisuuteen. Suomen Ekonomit koostuu 25 ekonomiyhdistyksestä ja 13 opiskelijayhdistyksestä. Noin 48 000 jäsenellään Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Killan tunnusväri on violetti ja finanssilaisen tunnistaakin parhaiten violeteista haalareista. Killan tunnusväri valikoitui huhujen mukaan vuoden 1955-1963 setelisarjan pohjalta, jonka suurin yksittäinen seteli oli tumman violetti 10 000 markan seteli.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Oulun yliopistossa kauppatieteitä opiskelevien etujärjestönä, lisätä kauppatieteen tuntemusta jäsenistössään ja ulkopuolisiin nähden, herättää innostusta ja harrastusta jäsenistössään yhteiskunnallisiin sekä taloudellisiin kysymyksiin, valvoa jäsentensä etujen toteutumista opetustoiminnassa sekä toimia vuorovaikutuksessa talous- ja elinkeinoelämän kanssa taloudellisen ja henkisen kasvun edistämiseksi. Finanssi on läpi olemassaolonsa kunnostautunut aktiivsena tekijänä myös valtakunnallisessa edunvalvonnassa.

Finanssi Ry