Pienryhmäohjaajat 2016

Heta Lappi
Jermu Korvenheimo
Juuso Metsola
Lauri Härkönen
Maria Koskelainen
Veera Vehkala
Joonas Kalvila
Vili Vesanto
Aleksi Räikkönen
Ida Koskelainen
Jenna Komulainen
Anna-Stina Vähänen
Taru Kulmakka
Miia Heinonen
Juha-Matti Veikkolainen
Juho Veteläinen
Juuso Kossila
Heli Lehtinen
Mari Hanhisuanto
Jutta Risikko
Laura Virsiheimo