Finanssin kerhotoiminta

Hyvät finanssilaiset, Finanssi ry tarjoaa teille mahdollisuuden perustaa kerhoja.

Mitä kerhotoiminta on?

Kerhotoiminnan tarkoituksena on järjestää vapaa-ajan toimintaa kuten liikuntaa, kulttuuria ja muita harrastuksia finanssilaisille.

Kuka voi perustaa kerhon?

Kerhon voi perustaa kuka tahansa Finanssi ry:n jäsen

Mitä kerhon perustamiseen vaaditaan?

Kerhon perustajan tulee kehittää idea kerholleen, sekä saada ainakin 5 finanssilaista kannatusjäsentä (sekä heidän allekirjoituksensa), jotta voidaan todeta kerhon olevan kannattava perustettavaksi. Kannatusjäsen tarkoittaa finanssin jäsentä, joka on valmis osallistumaan kerhon toimintaan, mikäli sellainen perustetaan.

Kerhon perustaja toimii myös samalla kerhon vastuuhenkilönä ja hänen tulee tehdä toimintasuunnitelma kerhon toiminnasta. Toimintasuunnitelmasta on selvästi tultava ilmi mikä on kerhon tarkoitus, millaista toiminta on, arvio kerhon kokoontumismääristä sekä arvio kerhon kestosta.

Kerhon vastuuhenkilö voi hakea Finanssi ry:ltä rahallista tukea kerhonsa toimintaan maksimissaan 500 euron edestä. Rahallista tukea varten tulee kerhon vastuuhenkilön tehdä rahankäyttösuunnitelma.

Mitä sääntöjä kerhoilla on?

– Kerhon toiminta EI saa olla Suomen lain vastaista, eikä hyvien tapojen vastaista.

– Kerhon toimintaan ja kokoontumisiin saa osallistua kuka tahansa Finanssi ry:n jäsen, eli toisin sanoen ketään EI saa sulkea poissa toiminnasta.

– Kerhon on kokoonnuttava vähintään yhden kerran puolessa vuodessa.

– Kerhon on viestittävä kokoontumisistaan aktiivisesti Finanssi ry:n jäsenistölle.

– Finanssin ry:n hallitus voi lopettaa rahan myöntämisen kerholle, mikäli rahaa ei käytetä varsinaiseen kerhon toimintaan tai jos kerhotoiminta ei täytä edellä mainittuja kriteerejä

Millainen kerho sitten voisi olla ?

Esimerkki:

Kaisa Kylteri, joka on kiinnostunut pilkkimisestä haluaa perustaa Finanssin pilkkikerhon. Kaisa onnistuu hankkimaan 5 Finanssi ry:n jäsentä kerhon kannatusjäseniksi sekä saamaan heidän allekirjoituksena kerhon perustamista varten.

Kaisa tekee myös toimintasuunnitelman, jossa hän kertoo kerhon kokoontuvan kerran kuukaudessa talven ajan Kuivasjärvelle pilkkimään. Toimintasuunnitelmassaan Kaisa kertoo myös kerhon kestoksi kalenterivuoden, kerhon tavoitteena on saada mahdollisimman monta finanssilaista kiinnostumaan pilkkimisestä harrastuksena.

Kaisa hakee myös pilkkimiskerhoa varten rahallista tukea 100 euron verran. Nämä 100 euroa käytetään eri pilkkitarvikkeisiin kuten pilkkivapoihin, kairaan, syötteihin ja vieheisiin.

Kaisan kerhon suunnitelmat ovat siis selkeät ja tulee hänen nyt lähettää nämä suunnitelmat Finanssi ry:n hallitukselle hyväksyttäväksi. Hallitus toteaa kerhon olevan asiallinen ja tarkoituksensa mukainen, ja näin ollen hyväksyy kerhon.

 Tähän mennessä perustettuja kerhoja:

-FSKI laskettelukerho

– Viski- ja sikarikerho

– Drinkkikoulu

 

Mikäli heräsi kysymyksiä tai jokin jäi epäselväksi, voi tarvittaessa vapaasti ottaa yhteyttä mailitse Sopo@finanssi.org