Tenttiarkisto

Finanssi ylläpitää tenttiarkistoa kauppakorkeakoulun tenteistä. Tenttiarkisto on kaikille opiskelijoille avoin. Kiltahuoneella on myös paperinen tenttiarkisto, joka sisältää tenttejä joita ei saa julkaista sähköisesti.

Tentit, jotka Finanssilla on lupa julkaista sähköisesti, päivitetään noin kolmen viikon välein arkistoon. Muita tenttejä pyrimme saamaan paperiseen arkistoon.

Tenttiarkisto toimii kauppakorkeakoulun kurssien tukena ja harjoituksen apuvälineenä, eikä sen tarkoitus ole antaa suoria vastauksia opiskelijoille.