Opiskelukäytännöt

Opiskella kannattaa omien parhaiden oppimiskäytäntöjen mukaan; kukaan muu ei tiedä, mikä opiskelutyyli sinulle on paras.

Mitä opiskelu vaatii?

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelu vaatii runsaasti omatoimisuutta. Jotkut kurssit ovat haastavampia kuin toiset, ja näin ollen kannattaa omaa ajankäyttöään priorisoida omien tavoitteiden ja aiheiden haastavuuden mukaan. Opiskella kannattaa omien parhaiden oppimiskäytäntöjen mukaan; kukaan muu ei tiedä, mikä opiskelutyyli sinulle on paras.

Lukujärjestys on opiskelijoiden tehtävä itse. Tähän voi käyttää apuna WebOodia ja elektronista lukujärjestystä Lukkaria. Lukujärjestys kannattaa tehdä HOPSia myötäillen.

Kurssit ja ilmoittautuminen

Yliopistossa harvemmin tarvitsee ostaa kurssikirjoja kuten esimerkiksi lukiossa, mutta jossain vaiheessa opiskelua on suositeltavaa hankkia oman alansa perusteoksia omaan kirjahyllyyn. Käytännöt vaihtelevat oppiaineittain; esimerkiksi laskentatoimessa ensimmäisen peruskurssin (kirjanpito ja tuloslaskenta) raamattua voi hyödyntää myöhemmilläkin kursseilla.

Opetusmateriaali on myös kurssikohtaista; kurssien runkona toimii yleensä oppikirja, jonka voit lainata kirjastosta. Oppikirjan tukena on luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi yleensä pruju, eli kokoelma muistiinpanoja. Prujut voi pääasiassa tulostaa Optiman työtilan kautta, mutta osa prujuista myydään yliopiston paperikaupasta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa.  Muiden tiedekuntien ilmoittautumiskäytännöt kannattaa tarkistaa heidän omilta nettisivuiltaan. Listan kauppakorkeakoulussa järjestettävistä kursseista aikatauluineen löydät tiedekunnan nettisivuilta.

Luennot ja läsnäolot

Joidenkin kurssien luennoilla on läsnäolopakko. Läsnäolopakosta on yleensä mainittu tiedekunnan opinto-oppaassa, mutta kannattaa olla ensimmäisellä luennolla paikalla asian varmistamiseksi. Ensimmäisellä luennolla käydään yleensä aina kaikki muutkin käytännön asiat läpi liittyen kurssin suorittamiseen, joten ensimmäiselle luennolle on syytä aina osallistua.

Luentoaika ja akateeminen vartti

Suuri osa luennoista on kahden tunnin luentoja ja lisäksi joillakin kursseilla on kolmen tai neljän tunnin luentoja. Joillakin intensiivikursseilla luento voi kestää koko päivän. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi kahden tunnin luento tarkoittaa puolentoista tunnin luentoa; se alkaa vartin yli annetun ajan ja loppuu yleensä ennen annettua aikaa. Akateeminen vartti tarkoittaakin, että jos luento on merkattu alkavaksi esimerkiksi klo 12 tai klo 13, se alkaa 12:15 tai 13:15. Jos luento on merkitty alkavaksi 12:00 tai 13:00, se myös alkaa tasalta.

Opetustilat

Luentojen opetustilat on ilmoitettu samalla sivulla niiden aikataulujen kanssa tiedekunnan nettisivuilla.  Yleensä kaikista opetustiloista löytyy tietokone ja videotykki opetuksen tueksi ja esitelmien pitämiseen. Kauppakorkeakoulun kurssit pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä tiedekunnan tiloja, mutta joskus kursseja voidaan joutua viemään toiselle puolelle yliopistoa. Luokkien kaksi ensimmäistä kirjainta kertovat tiedekunnan tai osaston, josta voi jo päätellä missä päin yliopistoa luokka on. Kirjainten perässä on numerot, joista ensimmäinen viittaa luokan kerrokseen. Taloustieteitä opetetaan pääasiassa TA- ja SÄ- alkuisissa luokissa. SÄ viittää sähkötekniikan osastoon, joka sijaitsi aiemmin taloustieteiden tiloissa. Yliopiston kartta antaa sinulle osviittaa salien sijainneista.

Tentit

Yliopistotenttejä järjestetään ma-to klo 14.30-17.30 välisenä aikana L1, L3, L4 ja L5-saleissa. Yliopistotentit voivat olla kestoltaan 1-3 tuntia riippuen tentistä. Tarkista WebOodista oman tenttisi päivämäärä, salitieto ja kesto tunteina. Tenttiin on tultava ajoissa ja siellä on käyttäydyttävä tenttiohjeen mukaisesti. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi tentissä joko opiskelijakortilla tai muulla henkilödokumentilla. Tenttisalin ovessa on lista ilmoittautuneista.

Tentteihin ilmoittaudutaan tai ilmoittautuminen perutaan viimeistään tenttiä edeltävän viikon tiistaina klo 23.59. Tenttiin ei voi osallistua, eikä tenttiä arvostella ilman ilmoittautumista. Poikkeavista tenttikäytännöistä kertoo aina kurssin luennoitsija

Käytettävät järjestelmät

WebOodi

Kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen, suoritukset, epävirallinen suoritusote, OodiHOPS yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen, palautteenanto kursseille.

Webmail

Yliopiston tarjoama sähköpostiohjelma. Ohjelmasta löytyy myös kalenterisovellus. o365

Optima

Sivusto, johon luennoitsija voi halutessaan ladata kurssimateriaaleja. Joidenkin kurssien kurssityöt myös palautetaan Optimaan.

Lukkari

Lukujärjestyssovellus, johon voi hakea kursseja WebOodista. Sovellus keskustelee myös WebOodiin tehdyn OodiHOPSin kanssa.

Oulun Yliopiston palautejärjestelmä

Oulun yliopiston opintojaksopalautejärjestelmä on yhtenäinen palautekanava kaikille Oulun yliopiston opintojaksoille. Opiskelija voi antaa palautetta kursseista joille hän on ilmoittautunut Weboodissa. Palautteen antaminen onnistuu myös opintojakson aikana. Antamasi palaute on anonyymiä. Lisätietoja täältä.

Urkund

Urkund on plagioinnin estämiseen tarkoitettu järjestelmä. Lisätietoa tiedekunnan sivuilta.

Tulostus

Yliopiston tietokoneelle kirjautuessasi tietokone ilmoittaa käytettävissä olevan tulostuskiintiön. Tietokoneelle kirjauduttuasi pystyt tulostamaan haluamasi sivut ja tämän jälkeen sinun tulee vielä kirjautua itse tulostuslaitteelle.

Tulostaa kannattaa kaksipuolisesti ja siten, että esimerkiksi PowerPointin dioja on useita per sivu. Kiintiötulostus toimii Telluksessa ja joillakin koneilla Pegasuksessa, mikrohallissa ja esimerkiksi OyKKKin atk-luokassa ja opintotoimistossa.

Kirjasto

Yliopiston pääkirjasto on Pegasus, joka löytyy ravintola Julinian jälkeen humanistiseen päätyyn kävellessä. Lisäksi on olemassa pienempi, enemmän teknisille tieteille suunnattu Tellus, joka sijaitsee aulasta Saalastinsaliin päin. Molemmista kirjastoista löydät suuren tietomäärän lisäksi ryhmätyötiloja.

Opintotoimisto

Kauppakorkeakoulun opintotoimisto löytyy tiedekunnan käytävältä. Opintotoimistosta voi käytännössä kysyä mitä tahansa, ja henkilökunta osaa vähintään ohjata kysyjän oikeaan paikkaan. Lisäksi toimistosta näkee tehdyt tentit ja niiden tulokset. Toimisto on yleensä auki ma-to klo 9.30-10.45 ja 11-13. Perjantaisin opintotoimisto on suljettu.

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPSissa luettellaan ne kurssit, joita opiskelija aikoo käydä. Uudet opiskelijat tekevät ensimmäisenä syksynään HOPSin WebOodiin ja saavat siitä omaopettajaltaan palautetta. Koska suunnitelmat usein muuttuvat opiskelujen edetessä, kannattaa sitä mukaa myös HOPSia päivittää.

Opinto-opas

Opinto-opas on opiskelijan paras kaveri, josta löytyy vastaus moniin kysymyksiin. Sen fyysistä versiota kannattaa kuljettaa mukana ainakin ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukausi ja sen olemassaolo tiedekunnan nettisivuilla kannattaa muistaa. Muiden tiedekuntien opinto-oppaat löytyvät kirjastoista sekä tiedekuntien nettisivuilta.