Oppiaineet

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa uudet opiskelijat suorittavat saman kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, jossa pääaineena on kauppatieteet. Kauppatieteiden kandidaatin tutkielman suoritettuaan opiskelija hakee itselleen pääaineen, josta opiskelija suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Maisterivaiheessa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on viisi eri pääainevaihtoehtoa:

  • Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta
  • Laskentatoimi
  • Rahoitus
  • Markkinointi
  • Taloustiede

Tietoa pääaineista löydät tästä linkistä.