Finanssin Sijoittajaklubi

Sijoittajaklubi on syksyn 2016 aikana virallisesti toimintansa aloittava harrasteryhmä, joka kannustaa sijoittamisesta kiinnostuneita kauppatieteiden opiskelijoita kokoontumaan yhteen sekä oppimaan sijoitusmaailman koukeroita.

Kerhon erityisenä päätavoitteena on saada kylterit tietoisiksi sijoittamisesta ja erilaisista mahdollisuuksista toimia varallisuutensa kartuttamiseksi ja sen hoitamiseksi - aina perusasioista alkaen.

Jäseniä kiinnostavia aiheita kartoitetaan aktiivisesti ja niitä käsitellään erilaisissa teemailloissa, joissa puhujina voi olla finanssialalla toimivien yritysten edustajiakin. Lyhykäisyydessään toimintaa pyörittävä toimikunta pyrkii siis antamaan kerhon jäsenille ensikosketuksen osakkeista, rahastoista ja tarpeen vaatiessa myös muista monimutkaisemmistakin rahoitusinstrumenteista teorian ja käytännön kautta. Mielenkiinnon kohteesi voi olla osinkoaristokraatit tai vaihtoehtoisetkin sijoituskohteet kuten ETF:t tai asuntosijoittaminen, eli mitä vaan sijoitusmaailmasta haluat nostaa esille keskusteltavaksi.

Kerholla tulee olemaan myös oikea osake-/rahastoportfolio hallinnoitavana, jonka allokoinnista ja muutoksista eri kohteiden kesken sovitaan yhteisissä kokoontumisissa. Myös säännöllisesti julkaistava ja tulevaisuudessa aktiivisten kerhojäsenten yhdessä toimittava markkinakatsaus on tuloillaan. Näin kerholaisille tulevat tutuksi niin eri makrotalouden suhdanteet, yrityskohtaiset tunnusluvut kuin sijoituspäätösten tueksi tarkoitettu yritysanalyysin perusteet.

Olet lämpimästi tervetullut paikalle tapahtumiin ja kerhoiltoihimme aiempaan sijoittajakokemukseesi katsomatta. Löydät joukostamme varmasti samanhenkisiä kyltereitä!

Alkaneella lukuvuotena 2016-2017 klubilaisia sijoittamisen syövereihin opastavat:
Finanssin Sijoittajaklubi
Jenni Siivonen
Sampo Turunen
Tomi Räisänen
Tommi Huhta