Hallitus

Finanssi ry:n toiminnan koordinoinnista vastaa 11-henkinen hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tavoittaa henkilökohtaisella sähköpostilla, puhelimella, tai yhteiseltä postituslistalta: hallitus@finanssi.org.

Hallitustoiminnasta yleisesti: 

Finanssin viralliset toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, joka toteuttaa vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa pitkän tähtäimen linjauksien puitteissa.

Osa hallituksen jäsenistä johtaa omaa toimikuntaansa ja näin ollen vastuualueen tehtävät jakautuvat myös toimikunnan jäsenten tehtäviksi. Hallitus päättää budjetoinnista, virallisista kannanotoista ja käsittelee jäsenistön esityksiä kokouksissaan. Hallitus kokoontuu päättämään asioista kokouksiin ja suunnittelee toimintaa iltakouluissa.

Hallitustoiminnasta on luvassa opintopisteitä.

Hallitustyöskentely on yhdessä tekemistä ja kokemista, josta saatavat taidot ja verkostot kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

 

 

Vastuualueet, joita henkilö hallituksessa johtaa:

Puheenjohtaja:

 • Edustaminen (OYY, Suomen Ekonomit, sidosryhmät)
 • Kokousten vetäminen
 • Toiminnan koordinointi
 • Pitkän tähtäimen suunnittelu

Sosiaalipoliittinen vastaava:

 • Kulttuuri- ja liikunta
 • Kiltahuone
 • Fuksit
 • Fuksiviikon tapahtumat
 • Haalarit

NESU-vastaava:

 • Finanssi ryn Sitsit
 • Poikkitieteelliset Sitsit
 • NESU-Sitsit
 • NESU-tapahtumat Oulussa

Talousvastaava:

 • Juokseva kirjanpito
 • Talousarvio
 • Tilinpäätös
 • Budjetointi

Viestintävastaava:

 • Viestintä
 • Tenttiarkisto
 • Nettisivut
 • Sosiaalinen media
 • Pöytäkirjat
 • Sähköpostilista

Projektivastaava:

 • Vuosijuhlat
 • VVV-risteily

Koulutuspoliittinen vastaava:

 • Opintoasiat tiedekunnassa
 • Kansallinen koulutuspolitiikka
 • Pienryhmäohjaajien koulutus

Tapahtumavastaava:

 • Poikkitieteelliset haalaribileet
 • Pikkujoulut
 • Vappuviikko
 • Rukan reissu
 • Muut tapahtumat

Yrityssuhdevastaava:

 • Yhteistyösopimukset
 • Excursio
 • Violetti Vyöhyke
 • Yritysvierailut

Julkaisuvastaava:

 • Egonomi
 • Graafinen suunnittelu
 • Valokuvaus

International & Masters' Affairs:

 • International students and Master's degree students
 • Kummi program
 • Alumni program
 • Urapolut-seminaari